KNIŽNÁ NOVINKA od pápeža Františka

ŽIVOT DUCHA

Naša cena: 11,25€

Život Ducha

pápež František, Franco Nardin

Boh hovorí k srdcu človeka

Ak chcem naozaj porozumieť človeku, tomu, čím žije, dôvodom jeho konania, je dôležité s ním vstúpiť do osobného dialógu. Rozprávať s ním, ale ešte viac nechať ho rozprávať a sústredene počúvať. Počuť naozaj to, čo hovorí, a nie to, čo si myslím, že hovorí.

Táto kniha nesie toto pozvanie vo vzťahu k pápežovi, ktorý je pre mnohých „iný“, možno niekedy až „kontroverzný“...

Kniha však nie je vedeckou prácou o pápežovi, ani neponúka odbornú teologickú analýzu jeho vyjadrení a pontifikátu, ale odhaľuje obraz, ktorý v jeho službe Cirkvi a svetu „maľuje“ medzi nami sám Boh. Pontifikát Svätého Otca Františka uprostred krízy, ktorú dnes ako ľudstvo žijeme, je naozaj prorockým činom Ducha volajúcim k nám, je záchrannou akciou Spasiteľa, ktorý aj dnes hľadá tých, čo sa stratili. A my nie sme len diváci, sme v centre tohto diania.

Kniha obsahuje pasáže z dokumentov a prejavov pápeža Františka, z ktorých vychádza teologická a antropologická myšlienka zameraná na spiritualitu srdca. Ak sa totiž nemení srdce, všetko zostáva po starom a je zbytočné meniť mnohé vonkajšie štruktúry. Čo konkrétne premena srdca znamená pre súčasného pápeža, že to nie je len teoretický termín, aké kroky sme Bohom pozvaní urobiť, aby sa naše srdce zmenilo, to môže nájsť na stránkach tejto knihy každý, kto ju vezme a bude pozorne čítať. Čítať tak, ako to radí on sám, že slovo prejde „od hlavy, cez srdce, po ruky“.

Nie je to kniha typu „lacných receptov na šťastný život“, on sám nie je „lacným rečníkom,“ ktorý sa potrebuje zapáčiť svojmu publiku.

Detaily

Počet strán: 275

Väzba: mäkká väzba

Rozmer: 148x210mm

Jazyk: slovenský

Rok vydania: 2021

Vydavateľstvo: V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

ISBN: 9788097229481

Recenzie

Patrik Taraj

osobný tajomník diecézneho administrátora a ceremoniár

Ako milovník teológie Benedikta XVI. som prvé roky pontifikátu pápeža Františka pozeral naňho trošku s odstupom. Reč, ktorou hovoril, sa mi zdala až príliš jednoduchá na to, aby presne objasňovala tak veľké pravdy, aké má vysvetľovať hlava Katolíckej cirkvi. Bolo to tak až do istého bodu, kedy som si vďaka teologickým debatám s mojimi spolubratmi študentmi v Ríme uvedomil, že vlastne nemám právo hodnotiť príhovory a dokumenty pápeža Františka, ak ich všetky nečítam. Vtedy nastal zlom. Začal som čítať a sledovať takmer všetky vypovedané a napísané slová tohto pápeža a zistil som viacero vecí: V prvom rade som ostal prekvapený teologickou hĺbkou, ktorú napriek svojmu zaodeniu sa do jednoduchej reči tieto slová obsahujú. V druhom rade som v jeho rečiach zrazu akosi nenachádzal tie nevysvetliteľné pasáže, ktoré pápežovi Františkovi vkladali do úst rôzni na slovo vzatí odborníci v médiách (častokrát, žiaľ, aj z radov kňazov či zasvätených), pracujúci s nejakou treťou verziou tendenčnej syntézy vytvorenej zo skutočných pápežových slov. No a v treťom rade som začal vnímať neskutočne trefnú aktualizáciu evanjeliového posolstva pre dnešný svet, ktorou vyše 80 ročný pápež, iste vďaka Božej milosti, preskočí mnohých mladších a vzdelanejších. Pri čítaní publikácie ‚Život Ducha. Boh hovorí k srdcu človeka‘ som si mal možnosť zopakovať texty, ktoré som už väčšinou čítal, no znova mi potvrdzovali moje presvedčenie vyjadrené vo vyššie spomenutých troch bodoch. Nech toto dielo napomôže všetkým čitateľom ešte viac dovoliť Božiemu Duchu pretvárať srdce človeka vďaka povzbudeniam proroka dnešných čias Svätého Otca Františka."

Sr. Daniela Promčáková, OP

dominikánka pôsobiaca v Tvrdošíne

„A tak sa stalo, že práve, keď som naplno prežívala prázdniny a mala naplánovaný každý deň na sekundu, nečakane mi vstúpil do cesty sám pápež František. A nemala som v pláne ani stretnutie s ním tu, na Slovensku.

Ale on, prorok a hlas volajúceho na púšti dnešného sveta i na púšťach Slovenska, prišiel za mnou osobne prostredníctvom knihy, ktorú som čítala najskôr iba ako pomoc pri preklade a príležitosť oprášiť taliančinu. No každé jeho slovo, každá veta, ktorú som prečítala v tejto knihe, vyvolala v mojej duši zvláštne chvenie, bázeň, túžbu meditovať o čom to tento pápež hovorí.

Prostredníctvom slov pápeža v tejto knihe vstupujeme do všetkých oblastí ľudského života. Pápež vníma a reaguje na dianie v spoločnosti na celom svete. Prežíva úspech a šťastie človeka dnešnej doby, jeho výhry, prehry, pády i neskutočné biedy. Nastavuje zrkadlo pravdy, ktorá hovorí, že bez Ducha Božieho je človek len suchými kosťami bez života. Znova apeluje, že evanjelium Ježiša Krista je cesta, pravda a život.

A potom prišiel pápež František k nám a ja som ho chcela vidieť i počuť, lebo aj jeho slová sú Duch a Život, ktoré vydávajú svedectvo o Bohu, ktorý nežne miluje človeka."

Dávid Ján Polčic

autor ilustrácii, obalu a grafiky knihy

Nikdy by som nepovedal, že ako mladý budem rozumieť slovám pápeža a čo už vôbec, tak, že ma to bude ešte aj baviť. Už len premýšľam, či je to mojou výnimočnosťou', alebo otvoreným srdcom Svätého otca pre mladých. Myslím, že všetci vieme čím to je.

Táto kniha len potvrdzuje to, že hoci má tento muž 84 rokov, vie si získať pozornosť tínedžerov a vie k ním prehovoriť - jednoducho, citlivo a užitočne.

Odpovede na veľké otázky o Duchu Svätom, ktorým by som sám ťažko porozumel, mi boli sprostredkované niekým, o koho slová sa môžem oprieť, aj keď mi sprvoti prídu príliš odvážne' - hlavou Katolíckej Cirkvi. Som istý, že sa o ne môžem nielen oprieť, ale aj podľa nich žiť a ktorúkoľvek oblasť, čo je predo mnou stavať na nich. A to nielen ja, ale aj ktorýkoľvek mladý vekom či srdcom.“